Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dziennik

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Fundacja Orszak Trzech Króli z siedzibą w Warszawie 04-993, ul. Bysławska 84.
2. Fundacja organizuje konkurs plastyczny na wykonanie pracy techniką witrażową.
3. Tematem konkursu jest "W stajni położony".
4. Termin nadsyłania prac - 23.11.2020 – 05.02.2021 (decyduje data stempla pocztowego).
/Orneta – podpisane prace z zaznaczeniem kategorii (patrz punkt 8 regulaminu) składamy w zakrystii Kościoła św. Jana Chrzciciela do dnia 3 stycznia 2021. Komisja (powołana przez organizatora) wyłoni zwycięzców/.
5. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Chcemy zachęcić do wspólnego rodzinnego przeżywania okresu Świąt Bożego Narodzenia i zastanowienia się, jak praca plastyczna mogłaby wyglądać, aby jak najlepiej oddać tematykę konkursu.
6. Technika i format prac:
- Technika witraż
- Format prac A4, A3, A2
7. Zasady uczestnictwa:
- Konkurs ma zasięg ogólnopolski i charakter otwarty – uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna i prawna, przedszkola, szkoły, kluby, świetlice, itp.
8. Konkurs organizowany jest w 6 kategoriach wiekowych:
Kategoria A – dzieci przedszkolne
Kategoria B – dzieci klas I-III szkoły podstawowej
Kategoria C – dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej
Kategoria D – dzieci klas VII i VIII szkoły podstawowej
Kategoria E – młodzież ze szkół ponadpodstawowych
Kategoria F – rodzinna – dorośli wspólnie z dziećmi i młodzieżą
9. Prace z dopiskiem „Konkurs plastyczny” należy przesyłać wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia na adres:
Fundacja Orszak Trzech Króli
Skrytka pocztowa 34
05-410 Józefów
10. Instytucje zgłaszające uczestników do konkursu wypełniają kartę zgłoszenia dla instytucji. Uczestnicy indywidualni wypełniają indywidualną kartę zgłoszenia.
11. Karta zgłoszenia musi być dołączona do pracy. Prace bez dołączonej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
12. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są tylko do jednej kategorii. Zgłoszenia jednej rodziny równocześnie do kategorii rodzinnej oraz dziecięcej nie będą przyjmowane.
13. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania, reprodukowania oraz promowania zgłoszonych prac konkursowych.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
16. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) na potrzeby związane z realizacją tego kontaktu oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem przetwarzania danych osobowych dostępnym na stronie http://orszak.ork/o-fundacji/rodo
17. Ocena prac:
Prace zostaną ocenione przez Jury złożone z przedstawicieli Fundacji Orszak Trzech Króli, plastyków i artystów malarzy,
Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem, właściwa technika i format oraz oryginalne spojrzenie autorów na tematykę konkursu,
Prace będą oceniane w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci zostaną wybrani i nagrodzeni w każdej kategorii (I, II i III miejsce).
18. Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 08.03.2021 na stronie www.orszak.org
Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.orszak.org i www.orneta.parafia.info.pl
Etap parafialny: . ogłoszenie wyników 5 stycznia 2021 roku (wtorek) w czasie Orszaku Kolęd.
19. Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu oraz dyplomy dla laureatów i placówek.
Nagrody zostaną wysłane pocztą do końca kwietnia 2021 roku.
Etap parafialny: Nagrody – gry planszowe: Biblijna i Przyjaciele święci, gry komputerowe: Być uczniem Jezusa – 2x i 100 gier i zabaw biblijnych- 2x; smycze- 50x, długopisy-50x, kubki okolicznościowe- 20x, książki, modlitewniki i słodycze .
Sponsorzy: Joanna Ostrouch; Agata i Piotr Junko; Mariola i Sebastian Leszczyńscy, Aleksandra Ptak-Obrębska, Zyta Nędzi, Urząd Miejski w Ornecie i inni.

Bez tytułu

Szanowni Państwo!

Przygotowujemy się do wypłaty środków w ramach Rządowego Programu "Stypendia szkolne o charakterze socjalnym" za okres wrzesień - grudzień 2020. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie kompletu dokumentów w kopercie, opisanej imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu oraz pozostawienie ww. koperty w specjalnie przygotowanej urnie znajdującej się na korytarzu szkolnym (w budynku przy ul. Zamkowej 26).

   unnamedZgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku, 9 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada 2020r. odwołane są zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
   Wobec powyższego zwracam się do Państwa Rodziców z ogromną prośbą o rozważenie możliwości doposażenia swoich dzieci w niezbędny sprzęt, służący do nauki zdalnej (telefon, komputer, laptop, tablet). Jednocześnie informuję, iż szkoła nie posiada takiej możliwości, aby zabezpieczyć wszystkich uczniów w przybory do realizacji kształcenia na odległość. Pragnę przypomnieć, że rodzice zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zobowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Niespełnianie obowiązku szkolnego będzie skutkowało brakiem klasyfikacji, a w dalszej konsekwencji podlegać będzie egzekucji administracyjnej na podstawie art. 42 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
   Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła będzie miała obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla rodziców uczniów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19 (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, policja, wojsko, straż miejska). W związku z powyższym proszę Państwa o przekazanie wychowawcom klas informacji o potrzebie opieki świetlicowej nad tymi uczniami, których rodzice wykonują ww. zawody.
   Jednocześnie nadmieniam, iż Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi zdalne nauczanie za pomocą platformy komunikacyjnej „Teams”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu logowania się na ww. platformę otrzymacie Państwo poprzez dziennik elektroniczny.

 

 

Elżbieta Fijarczyk – dyrektor szkoły

programSzkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie bierze udział w „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ”, realizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie informuje, że w dniu 14 października 2020r. (środa) będzie zorganizowany dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej w godz. 7.00-13.00. Zainteresowanych uczniów udziałem w zajęciach świetlicowych prosimy zgłaszać do nauczycieli - wychowawców świetlicy.

Post casitngi info"Grupy formacyjne INICJATYWA Dance Studio z Braniewa stanowią już potężną rozpoznawalność na Warmii. Ale nie tylko: nasza Grupa Pro - Skaza Squad uczestniczyła w tym roku w światowym konwencie Dancehall Master World w Paryżu przechodząc z powodzeniem preeliminacje, reprezentując kraj na tychże zawodach! Jeżeli Ty lub Twoje dziecko chcecie mieć pewność dobrze ulokowanego czasu, z rozwojem i szansą na wspaniałą PRZYGODĘ - nie możesz ominąć tego przedsięwzięcia! Kiedy? 📌10.09 Gdzie? 📌Miejski Ośrodek Sportu Zatoka Braniewo, piętro -1 O której? 📌16:00 roczniki 2013-2015 📌16:45 roczniki 2012-2010 📌17:30 roczniki 2009-2007 📌18:15 roczniki 2006-2004 📌19:00 roczniki 2003-1989 Zapisy? 📌https://bit.ly/31wP9EF Koszt: 📌CASTING PRZEPROWADZAMY BEZPŁATNIE! NA SPOTKANIA STAWIAJĄ SIĘ WSZYSCY UCZESTNICY - TAKŻE CI REGULARNIE UCZĘSZCZAJĄCY NA ZAJĘCIA - dla grup trenujących w czwartki casting odbywa się w ramach jednostki treningowej!"

Całość wydarzenia dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/events/361486655240986"

Popularne

Gościmy

Odwiedza nas 813 gości oraz 0 użytkowników.

dsc_1197.jpg

Logowanie

Copyright © 2021 Paweł Matak Rights Reserved.