Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dziennik

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów
przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r.
w Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem) i linijki w przypadku egzaminu z matematyki.
5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą, którą stawia na podłodze,
przy nodze stolika.
6. Na terenie szkoły, przed wejściem do sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:

 • stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły (godz. 8:20 –
  klasa 8a, godz. 8:35 – klasa 8b);
 • wchodzić do szkoły i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal );
 • skorzystać z szatni wyznaczonej dla danej klasy pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie, telefon komórkowy, torebkę (szatnie na czas egzaminu będą zamknięte);
 • po wyjściu z szatni kierować się do sali gimnastycznej, w której odbędzie się egzamin i zająć miejsce wylosowane przez członka zespołu nadzorującego w obecności ucznia

5) wysłuchać informacji przed rozpoczęciem pracy z arkuszem, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni uczniom o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi (na karcie odpowiedzi zaznaczają tylko ci uczniowie, którzy mają taki obowiązek) ;

6) sprawdzić w ciągu dodatkowych 5 minut poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi po zakończeniu pracy z arkuszem;

7) opuścić szkołę po zakończeniu egzaminu i nie gromadzić się przed nią.
8. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce, korzystając
z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
w sali egzaminacyjnej.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem.
10. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
  na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
 • niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

12. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy najlepiej zostawić w domu.
13. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu
(nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
14. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
15. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.
16. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

 • język polski - 120 minut (dostosowanie- do 180 minut),
 • matematyka – 100 minut (dostosowanie- do 150 minut),
 • język angielski – 90 minut (dostosowanie- do 135 minut).

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Popularne

Gościmy

Odwiedza nas 577 gości oraz 0 użytkowników.

dsc_1000.jpg

Logowanie

Copyright © 2021 Paweł Matak Rights Reserved.