Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dziennik

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów
przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r.
w Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.
4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem) i linijki w przypadku egzaminu z matematyki.
5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą, którą stawia na podłodze,
przy nodze stolika.
6. Na terenie szkoły, przed wejściem do sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:

 • stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły (godz. 8:20 –
  klasa 8a, godz. 8:35 – klasa 8b);
 • wchodzić do szkoły i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal );
 • skorzystać z szatni wyznaczonej dla danej klasy pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie, telefon komórkowy, torebkę (szatnie na czas egzaminu będą zamknięte);
 • po wyjściu z szatni kierować się do sali gimnastycznej, w której odbędzie się egzamin i zająć miejsce wylosowane przez członka zespołu nadzorującego w obecności ucznia

5) wysłuchać informacji przed rozpoczęciem pracy z arkuszem, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni uczniom o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi (na karcie odpowiedzi zaznaczają tylko ci uczniowie, którzy mają taki obowiązek) ;

6) sprawdzić w ciągu dodatkowych 5 minut poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi po zakończeniu pracy z arkuszem;

7) opuścić szkołę po zakończeniu egzaminu i nie gromadzić się przed nią.
8. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce, korzystając
z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny
w sali egzaminacyjnej.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem.
10. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
  na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:

 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
 • niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

12. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy najlepiej zostawić w domu.
13. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu
(nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
14. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
15. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.
16. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

 • język polski - 120 minut (dostosowanie- do 180 minut),
 • matematyka – 100 minut (dostosowanie- do 150 minut),
 • język angielski – 90 minut (dostosowanie- do 135 minut).

 

councilDowiedz się, jakim typem opiekuna jesteś w cyfrowym świecie swojego dziecka.

Szanowni Państwo,
Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) zaprasza do udziału w internetowej ankiecie przygotowanej przez Radę Europy.
Analiza wyników uzyskanych z ankiety ma wesprzeć Radę Europy w opracowaniu narzędzi i materiałów, które najlepiej odpowiedzą
na potrzeby rodziców i ich dzieci w zakresie edukacji na temat cyfrowego obywatelstwa.

Dzieci nie rodzą się cyfrowymi obywatelami, a rodzice nie zawsze mają czas i wystarczającą wiedzę, aby im towarzyszyć w aktywnościach online
i być ich przewodnikami na drodze do stawania się odpowiedzialnymi cyfrowymi obywatelami. Zwłaszcza teraz może to być szczególnie trudne,
gdy podczas pandemii COVID-19 dzieci spędzają więcej czasu online, a rodzice starają się godzić obowiązki związane ze swoją pracą i nauką dzieci.

Aby lepiej poznać potrzeby rodziców w zakresie edukacji medialnej dzieci Rada Europy przygotowała ankietę "Edukacja o Cyfrowym Obywatelstwie",
która adresowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 18 r.ż. Badanie to zostało przygotowane nie tylko w celu poznania ich opinii na
temat Cyfrowego Obywatelstwa. Ankieta ta daje także możliwość refleksji nad tym, jak dobrze znamy aktywności online naszych dzieci, jakie
zasady (i czy w ogóle) ustalamy z dziećmi w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, a także nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami edukacja
naszych podopiecznych podczas pandemii COVID-19. Po przejściu przez wszystkie pytania w badaniu, uczestnik dowie się czy w cyfrowym świecie
swoich dzieci jest raczej typem "rozbitka", "odkrywcy", czy może "żeglarza"?

Ankieta prowadzona jest wśród rodziców i opiekunów w państwach europejskich. Przygotowana została w kilku wersjach językowych.
Adaptacja wersji polskiej została przygotowana przez Państwowy Instytut Badawczy NASK (koordynatora PCPSI) w porozumieniu z Radą Europy.

Ankietę można wypełniać do 18 czerwca br. Dane zbierane w tym badaniu są anonimowe i będą wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych.
Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmie ok. 10-15 min.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

DSC 0739Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami korona wirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Terminy zwrotów podręczników klas I-III – ul. Zamkowa


15.06 (poniedziałek) kl. I b 9.00 – 10.00
15.06 (poniedziałek) kl. I c 11.00 – 12.00
16.06 (wtorek) kl. II a 9.00 – 10.30
17.06 (środa) kl. II c 9.00 – 10.30
17.06 (środa) kl. II b 11.00 – 12.00
18.06 (czwartek) kl. III a 9.30 – 10.30
18.06 (czwartek) kl. III b 11.00 – 12.00
19.06 (piątek) kl. I a 9.00 – 10.30

Terminy zwrotów podręczników kl. IV-VI – ul. Zamkowa


22.06 (poniedziałek) kl. V b 9.50 – 11.00
22.06 (poniedziałek) kl. VI b 12.00 – 13.00
23.06 (wtorek) kl. IV a 10.45 - 11.30
23.06 (wtorek) kl. V a 12.00 – 13.00
24. 06 (środa) kl. V c 9.50 – 11.00
24. 06 (środa) kl. VI e 12.00 – 13.00

Należy przestrzegać zasad Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji. Zgodnie z „Regulaminem korzystania i udostępniania podręczników uczniom” nadzór nad zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną bardzo proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów zwrotów.

 

Od 25.05.2020 r. do 5.06.2020 r. biblioteka szkolna przy ul. Warmińskiej będzie udostępniona dla uczniów w następujących terminach:

 • poniedziałek od godz. 14.15 do 14.40
 • wtorek od godz. 14.30 do 14.55
 • środa od godz. 14.20 do 14.45
 • czwartek od 14.20 do 14.45

Biblioteka przy ul. Zamkowej udostępniona będzie dla uczniów klas IV-VI w terminach:

 • poniedziałek - kl. Vc i VIb od godz. 13.25 do 13.45
 • poniedziałek - kl. IVa od godz. 14.35 do 15.00
 • wtorek - kl. VIe od godz. 14.25 do 14.5
 • środa - kl. Vb od godz. 8.45 do 9.10

Ze względów bezpieczeństwa prosimy stosować się do poniższych zaleceń zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej:

1. Od dnia otwarcia biblioteka pracuje wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek i podręczników.
2. Do odwołania zamknięta będzie czytelnia czasopism.
3. Czytelnicy będą obsługiwani w punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem – bez wolnego dostępu do księgozbioru (książki podaje tylko bibliotekarz).
4. W miejscu obsługi czytelnika może przebywać tylko jedna osoba, pozostali czytelnicy proszeni są o zachowanie odpowiedniego dystansu (minimum dwa metry).
5. Czytelnicy muszą posiadać własne maseczki i rękawiczki ochronne.
6. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.
7. Zwrócone książki i podręczniki podlegają kwarantannie przez okres 5 dni w wydzielonym miejscu.
8. Podręczniki należy zwracać tylko w kompletach, usunąć folię z okładek, usunąć zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę podręcznika – wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia, powyjmować wszelkie osobiste notatki, kartkówki, zakładki itp.
9. W przypadku niekompletnego zestawu podręczników rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty za zagubione lub zniszczone podręczniki w dniu ich zdawania.
10. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalonym, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielem bibliotekarzem określonym terminie, który zostanie podany uczniom przez wychowawców klas I-VIII.
11. Nie wolno dezynfekować zwracanych książek preparatami dezynfekującymi.
12. W przypadku pytań dotyczących zwrotu książek i podręczników prosimy o kontakt poprzez e-dziennik lub kontakt telefoniczny: ul. Zamkowa nr tel.55 24 21 120; ul. Warmińska nr tel. 55 24 21 110

 

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA – STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

            W związku z obecną sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo, Burmistrz Ornety przedstawia poniżej formę wypłaty ww. świadczenia w miesiącu czerwcu 2020r.:

 • Wypłata świadczenia pozostaje w takiej formie jak dotychczas, w związku z tym, osoby pobierające stypendium szkolne mogą już składać rachunki i faktury do placówki, w której jest wypłacane stypendium.
 • Faktury i rachunki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem z podanym numerem telefonu.
 • Koperty należy wrzucić do skrzynki/urny, która będzie znajdowała się przed szkołą/w holu/korytarzu.
 • Listy wypłaty stypendium zostaną przygotowane po weryfikacji złożonej przez Państwa dokumentacji
 • Z chwilą uzyskania przez Gminę 100% dotacji zostaną Państwo poinformowani o terminie wypłaty świadczenia.
 • Pobranie świadczenia odbywać się będzie w szkole przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, zarówno z Państwa strony, jaki i instytucji, która będzie wypłacała stypendium szkolne.

                                                                                              Burmistrz Ornety

                                                                                                 Ireneusz Popiel

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania ze strony Państwa, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie nie wznowi z dniem 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas 1-3, natomiast w dalszym ciągu w formie zdalnej będą kontynuowane zajęcia dydaktyczne.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Fijarczyk

Za nami już półtora miesiąca realizacji kształcenia na odległość. To trudny okres, zarówno dla nas nauczycieli, jak i naszych uczniów oraz ich rodziców. Jednakże, dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu i pomocy, proces ten w naszej szkole przebiega sprawnie i efektywnie. To przede wszystkim Państwo czynicie wszystko, by nasi uczniowie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Serdecznie dziękuję za tę wspólną pracę, za wsparcie naszych szkolnych działań, a przede wszystkim za zrozumienie, że dobro naszych uczniów jest najważniejsze!
Jednocześnie nadmieniam, że otrzymujemy wiele wiadomości od naszych rodziców, którzy podkreślają, że zdalne nauczanie w naszej szkole funkcjonuje na wysokim poziomie i nie ogranicza się do wysyłania uczniom materiałów do samodzielnej pracy!
Jestem dumna, że mam przyjemność współpracować z Państwem i kierować taką placówką!
Z nauczycielskim pozdrowieniem dyrektor szkoły

 

Elżbieta Fijarczyk

Popularne

Gościmy

Odwiedza nas 467 gości oraz 0 użytkowników.

dsc_0943.jpg

Logowanie

Copyright © 2021 Paweł Matak Rights Reserved.