Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

11-130 Orneta

ul. Zamkowa 26

ul. Warmińska 11

sp1.war@orneta.pl

sp1@orneta.pl

Międzyklasowy Konkurs Geograficzny MAPOZNAWCA

   Dnia 17 maja 2024 roku w naszej szkole odbył się po raz 11 Międzyklasowy Konkurs Geograficzny MAPOZNAWCA. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas 5-8. Dwuosobowe drużyny rywalizowały o nagrody ufundowane przez Radę Rodziców w następujących konkurencjach:

- Czy znasz stolicę Europy?

- Krzyżówka geograficzna " Czy na pewno znasz mapę fizyczną Europy"?

- Sąsiedzi Polski w pigułce,

-  Puzzle geograficzne,

- Tak czy Nie.

   Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: dyrektor Elżbieta Fijarczyk, wicedyrektor Maria Kowalska, wicedyrektor Beata Gramś, inspektor oświaty Łukasz Okapiński, przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Leszczyńska i pan Marek Rubacki wyłoniło zwycięzców :

- I miejsce klasa 8 a (Bartosz Kasperowicz i Dominik Baczewski),

- II miejsce 7b (Lena Jarmoła i Jakub Polański) ,

- III miejsce 6 a (Magdalena Horyd i Tymoteusz Chodkiewicz) .

   Gościnnie przy ul. Warmińskiej  wystąpiły delegacje klas 4.

   Organizatorami konkursu byli: Agnieszka Bielicka nauczyciel matematyki i Monika Wocial nauczyciel geografii.