Regulamin "Super Klasa"

Rozpoczynamy rywalizację o tytuł

„Super Klasy”

Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornecie

ogłasza w roku szkolnym 2013/2014

II edycję konkursu na „Super Klasę”

 

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA

 

CELE KONKURSU:

1. Angażowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

2. Kształtowanie nawyku zdrowej rywalizacji i gry fair play.

3. Wdrażanie do współodpowiedzialności za jakość życia kulturalnego szkoły.

4. Ukazywanie pozytywnych zachowań uczniów.

5. Promowanie nauki, kultury osobistej.

 

 ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 

  1. 1.O tytułSUPER KLASY mogą ubiegać się wszystkie klasy IV – VI.
  2. 2.Co miesiąc ogłaszane będą kolejne zadanie dla klas. Zadania będą oceniane i punktowane
  3. 3.SUPER KLASĄ
  4. 4.Punkty będą również przyznane za:

Æ  średnią ocen klasy,

Æ  czytelnictwo,

Æ  działalność charytatywną,

Æ  zbiórkę surowców wtórnych.

  1. 5.Czas trwania konkursu: CAŁY ROK SZKOLNY.
  2. 6.W czerwcu 2014 r. ogłoszone zostaną wyniki konkursu, po zakończeniu wszystkich przewidzianych w tym rokukonkurencji.
  3. 7.Oceny poszczególnych konkursów będą dokonywać:

dyrektor Szkoły,

opiekunowie SU,

wybrany nauczyciel,

uczniowie wchodzący w skład SU.

  1. 8.Informacje na temat ilości zdobytych przez poszczególne klasy punktów będą na bieżąco wywieszane na tablicy SU.
  2. 9.Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.