Rekrutacja uczniów do klas pierwszych.

 
 
Zasady przyjmowania dzieci do klasy I 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego
w Ornecie na rok szkolny 2018/2019
 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 
I. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 może być przyjęte dziecko, które: 
1) w roku 2018 kończy 7 lat (urodzone w 2011 r.);
2) w roku 2018 kończy 6 lat (urodzone w roku 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
II.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe 
w obwodzie Szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem , jeśli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
III. Obwód Szkoły określa UCHWAŁA NR BRM.0007.20.2017 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE
 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego:
Ulice: Akacjowa, Aleja Wojska Polskiego, Bartscha, Bażyńskiego, Cicha, Braniewska, Browarna, Dąbrowskiego, Dolna , Drzymały, Elbląska, Fryzjerska, Gdańska, Jaśminowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Litewska,
Miodowa, Morąska, Mostowa, Ogrodowa, Olsztyńska, Osiedle Dąbrowskiego, Owocowa, Parkowa, Piaskowa, Pieniężnego, Pionierów, Plac Wolności, Podgórna, Pogodna, Polna, 1 Maja, Rycerska, Rybna, Sadowa, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Sucharskiego, Świerkowa, Świętego Jana, Warmińska, Wspólna, Zamkowa, Zarzeczna, Zaułek Ciasny, Zaułek Klasztorny, Żelazna.
Miejscowości: Biały Dwór, Bogatyńskie, Karkajmy, Krosno, Nowy Dwór, Opin, Karbowo, Wojciechowo.
IV. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły  są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Postępowanie przeprowadza się na wolne miejsca, na podstawie  kryteriów:
w preferowanej  szkole podstawowej obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata – 30 pkt.;
szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat znajduje się w bliskiej odległości od miejsca pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) – 15 pkt.;
w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki - 9 pkt.;
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.
V. Dziecko zamieszkujące w obwodzie Szkoły jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia  Rodzica bez postępowania rekrutacyjnego.
 
RODZICE PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE DZIECI DO 30 MARCA 2018R. 
W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB ELEKTRONICZNIE: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wzór wniosku z załączeniu
 
VI. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w składzie:
- pedagog szkolny,
- wychowawcy tworzonych klas pierwszych,
 
VII.Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując zasadę koedukacyjności równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie. Liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać 25.
VII.W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne prośby rodziców (prawnych  opiekunów) np.;  umieszczenie rodzeństwa  
w jednej klasie, umieszczenie grupy przedszkolnej w jednej klasie.
VIII.Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje Dyrektor Szkoły uwzględniając propozycje Komisji Rekrutacyjnej.
 
 
 
 
 
WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY
Orneta, dnia …………..………… 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. majora Henryka Sucharskiego
Orneta, ul. Zamkowa 26
 
Zwracam się z  prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1
 im. majora Henryka Sucharskiego w Ornecie   do klasy ………………………………………….……….
w roku szkolnym…………………………………………..… 
Dane ucznia:
Imiona i nazwisko ucznia:……………………………………………………………………………… 
Nr PESEL ucznia:………………………………………………………………………………….. 
Data i miejsce urodzenia ucznia:……………………………………………………………………………. 
Imiona i nazwiska Rodziców (opiekunów prawnych): 
Matki:……………………………………………………………….. 
Ojca:………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania ucznia:  ………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………  
Telefony kontaktowe Rodziców (opiekunów prawnych):     
    …………………………………………………………….           …………………………………………………………………        
 
………………………………………………………………………. 
/Podpis rodziców (opiekunów prawnych)/
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.