Z życia szkoły

W roku szkolnym 2013/2014 do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie uczęszcza 339 uczniów, w klasie pierwszej naukę rozpoczęło 49 dzieci.Witamy w szkole!

 13 września 2013r. o godz.1200 nastąpi uroczyste otwarcie Szkolnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie.

Serdecznie zapraszamy!