Statut SP1

Szkolne koło Caritas

Od 8 grudnia 2015 roku w Kościele twa Rok Świętego Bożego Miłosierdzia. W tym szczególnym czasie z inicjatywy społeczności naszej szkoły powstało SZKOLNE KOŁO CARITAS

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Zadania Koła obejmują w szczególności:

 

1) pogłębienie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym,

2) uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,

3) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,

4) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,

5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym

6) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie

7) stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas na którego terenie działa Koło,

8) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,

9) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,

10) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Zadania Szkolnego Koła Caritas:

1) organizowanie spotkań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów, 

2) organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,

3) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,

4) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach i kwestach,

5) prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas,

6) oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa.


Opiekę na Szkolny Kołem Caritas sprawuje ks. Maciej Burdyński

Członkowie SKC:

Marta Szybko - przewodnicząca


Agata Zych - zastępca

 

 Martyna Trociuk - skarbnik


Amelia Malinowska - członek
Julia Bujwid - członek 
Julia Woźniak - członek
Julia Borysiuk - członek
Zuzanna Sudoł - członek
Zofia Sidorowicz - członek
Michał Gołecki – sekretarz

Konrad Kuźniewski – członek

Akcje podjęte przez SKC:

- pozyskanie wsparcia rzeczowego dla uczennicy naszej szkoły;

- przygotowanie apelu z okazji XVI Dnia Papieskiego;  

- sprzątanie grobów na cmentarzu w Ornecie;

Planujemy aktywnie włączyć się w miesiącu grudniu w przygotowaniu siatek miłosierdzia (wsparcie żywnościowe dla potrzebujących rodzin) oraz w Wigilijne Dzieło Pomocom Dzieci.

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Majora Henryka Sucharskiego w Ornecie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.