Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Godziny pracy pedagoga r. szk. 2014/2015

PONIEDZIAŁEK 8:00-15:00
WTOREK 8:00-15:00
ŚRODA 8:00-10:45 i 13:40-14:25 KN
CZWARTEK 8:00-13:00 i 13:00-14:00 KN
PIĄTEK 8:00-13:00

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest m.in. wspomaganie rozwoju psychicznego, efektywności uczenia.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Działalność pedagoga szkolnego obejmuje obszary:

 • Ogólno-wychowawczy
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 • Udzielanie rodzicom porad uławiających rozwiązywanie przez nich problemów wychowawczych z własnymi dziećmi.
 • Prowadzenie diagnozy i monitoringu problemów wychowawczych sprawianych przez uczniów.
 • Indywidualnej opieki psychologiczno - pedagogicznej:
 • Rozpoznawanie różnych form niedostosowania społecznego młodzieży oraz przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów (współpraca z odpowiednimi instytucjami).
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.

Profilaktyka wychowawcza:

 • Rozpoznawanie warunków życia uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Diagnozowanie środowiska ucznia.

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

- współpraca z rodzicami,

- współpraca z wychowawcami,

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Ponadto:

 • Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin patologicznych do odpowiednich sądów dla nieletnich
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych sprawianych przez uczniów.

Praca korekcyjno – wychowawcza: u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom wynikającym z realizowanych programów nauczania. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom wynikającym z realizowanych programów nauczania.

Pomoc materialna:

Organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin o szczególnie trudnych warunkach materialnych, osieroconym, zaniedbanych, wielodzietnych itp.

- współorganizowanie pomocy rzeczowej,

- praca w komisji stypendialnej,

Doradztwo zawodowe:

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia, dostarczanie informacji na temat rodzajów szkół średnich, przy współpracy z PPP organizowanie zajęć warsztatowych aktywizujących do wyboru zawodu. 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły jak:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komisariatem Policji,
 • Kuratorami sądowymi.

STYLE UCZENIA SIĘ

Każdy uczeń ma własny styl uczenia się. Ważne jest, aby mieć świadomość, jaka metoda uczenia się najbardziej na sprzyja. Style uczenia się to:
a) WZROKOWCY
b) SŁUCHOWCY
c) KINESTETYCY
Wskazówki dla poszczególnych stylów uczenia się:
WZROKOWCY:
• Rób notatki,
• Przy robieniu notatek używaj kolorowych pisaków, długopisów,
• Najważniejsze informacje zapisuj na niewielkich kartkach, umieszczaj je później na wysokości oczu w miejscu, w którym często przebywasz,
• Samodzielnie twórz tabele, grafiki, schematy, rysunki, itp.
SŁUCHOWCY:
• Głośno powtarzaj najważniejsze fakty do zapamiętania,
• Informacje, których chcesz się szybko nauczyć, czytaj z różną intonacją,
• Ucząc się śpiewaj, rymuj, deklamuj,
• Monolog, dialog, dyskusja w grupie to metody najbardziej przydatne w twoim przypadku,
• Nagrywaj i odsłuchuj materiał, który chcesz zapamiętać.
KINESTETYCY:
• Podczas uczenia się przywołuj gesty, pantomimikę, mimikę,
• Demonstruj pojęcia za pomocą ruchów i gestów,
• Konstruuj przestrzenne model materiału do zapamiętania.

Opracowanie: pedagog szkolny, na podstawie art. „Nauczać samego siebie" w „Głos Pedagogiczny" marzec 2015

Popularne

Gościmy

Odwiedza nas 454 gości oraz 0 użytkowników.

dsc_0807.jpg

Logowanie

Copyright © 2021 Paweł Matak Rights Reserved.