Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

11-130 Orneta

ul. Zamkowa 26

ul. Warmińska 11

sp1.war@orneta.pl

sp1@orneta.pl

POKAZ HISTORYCZNY "Powstanie Styczniowe"

   We wtorek 9 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie gościliśmy przedstawicieli Grupy Artystycznej "Rekonstrukto" z Lublina, która miała na celu przybliżyć naszym uczniom wybrane wydarzenia z historii Polski. W pokazie nawiązywano do rozbiorów Rzeczypospolitej, powstań narodowowyzwoleńczych, bohaterów narodowych, ale także do sposobów walki, metod represji wobec Polaków, a nawet elementów ubioru. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, dotknąć, a nawet użyć oryginalnej broni lub innych rekwizytów związanych z omawianymi wydarzeniami. Po stronie uczestników widać było aktywne zaangażowanie i ogromne zainteresowanie tematami poruszanymi przez prowadzącego spotkanie. Chętnie odpowiadali na pytania i wykonywali polecenia, które z pewnością utrwaliły i poszerzyły ich wiedze historyczną. Miejmy nadzieję, że nie była to ostatnia tego typu lekcja historii.