Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

11-130 Orneta

ul. Zamkowa 26

ul. Warmińska 11

sp1orneta.war@interia.pl

sp1orneta@interia.pl
 • Statystyki

  • Odwiedziło nas: 520807
  • Do końca roku: 97 dni
  • Do wakacji: 270 dni
 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2023-09-25

  Imieniny: Aureli, Kamila

 • Kartka z kalendarza

Jesteś tutaj: Start / Projekty

Projekty

Informacja o realizacji projektu

W okresie od 16.01.2023 roku do 30.09.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Ornecie realizowany jest projektu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Inwestycje w edukacje, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, pn.

„Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie”,

 nr projektu RPWM.09.03.04-28-0021/22.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej(geograficzno-biologicznej), m.in.: monitor multimedialny z komputerem OPS, multimedialne programy edukacyjne, meble szkolne, pomoce dydaktyczne.

Cele projektu:

 1. Cel główny projektu:

Poprawa nauczania przedmiotów przyrodniczych, stworzenie warunków niezbędnych

do nauczania metodą eksperymentu oraz kształtowania właściwych postaw u uczniów.

 1. Cele szczegółowe:
 • Stworzenie lepszych warunków nauczania nauk przyrodniczych w Gminie,
 • Możliwość wykorzystania nowoczesnego sprzętu podczas nauczania przedmiotów przyrodniczych,
 • Zapewnienie wyspecjalizowanych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
 • Zapewnienie warunków do nauczania metodą eksperymentu,
 • Umożliwienie prowadzenia zajęć kształtujących właściwe umiejętności i postawy,
 • Zapewnienie lepszych warunków do nauki przedmiotów przyrodniczych uczniom ze specjalnymi potrzebami, w szczególności uczniom zdolnym.

Pliki do pobrania