Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

11-130 Orneta

ul. Zamkowa 26

ul. Warmińska 11

sp1.war@orneta.pl

sp1@orneta.pl

Przewidziane działania dotyczące Mikołaja Kopernika 

Przewidziane działania dotyczące Mikołaja Kopernika w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie w roku szkolnym 2022/2023:

  • szkolny konkurs wiedzy o M. Koperniku w klasach czwartych pt.” WIELKI ASTRONOM”,
  • zorganizowanie wystawy w szkole dotyczącej M. Kopernika pt.”O OBROTACH SFER NIEBIESKICH”,
  • szkolny konkurs plastyczny w klasach I-III pt.” WSTRZYMAŁ SŁOŃCE, RUSZYŁ ZIEMIĘ” ,
  • gminny konkurs plastyczny w klasach IV-VIII pt.” MIKOŁAJ KOPERNIK CZŁOWIEK WIELU TALENTÓW”,
  • inscenizacja słowno-muzyczna pt. „NA SZLAKU MIKOŁAJA KOPERNIKA”,
  • przygotowanie tablic okolicznościowych „POCZET WIELKICH POLAKÓW – Mikołaj Kopernik”,
  • gminny konkurs wiedzy o MIKOŁAJU KOPERNIKU we współpracy ze szkołą podstawową w Bażynach ,
  • przygotowanie tzw. ”ścianki” pt.” KAŻDY MOŻE BYĆ KOPERNIKIEM”.