Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego

11-130 Orneta

ul. Zamkowa 26

ul. Warmińska 11

sp1.war@orneta.pl

sp1@orneta.pl

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni geograficzno-biologicznej na potrzeby projektu „Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie”

W zawiązku z realizacją projektu „Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie”, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę wyposażenia do pracowni geograficzno-biologicznej.